Rubrika: Aktuality

Žehnání liturgických oděvů

O 2. neděli v mezidobí požehnal otec Evermod dalmatiky a štoly pro moji jáhenskou službu. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem dárcům, kteří přispěli na jejich pořízení a podpořili tak krásu liturgie.  Pavel Šimůnek

Přijetí mezi čekatele křtu

Dnes na svátek Křtu Páně jsme zažili radostnou událost. Zdeněk R. ml. byl přijat mezi čekatele křtu. Jeho příprava, která započala v září loňského roku se tak posouvá do závěrečné části. Dá-li Bůh, bude o Velikonoční vigilii pokřtěn. Nezapomínejme na něj v modlitbě. Díky. Pavel Šimůnek

Děti z mateřské školy se přišly podívat na betlém

Na slavnost Zjevení Páně se také děti z mateřské školy přišly podívat na narozeného Ježíška. Nejprve krásně zazpívaly vánoční píseň. Pak jsme si povídali o putováním Josefa a Marie z Nazareta do Betléma. Pomohli jsme třem králům najít cestu. A také jsme společně provoněli kostel kadidlem. Pavel Šimůnek