Rubrika: Fotogalerie

Žehnání liturgických oděvů

O 2. neděli v mezidobí požehnal otec Evermod dalmatiky a štoly pro moji jáhenskou službu. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem dárcům, kteří přispěli na jejich pořízení a podpořili tak krásu liturgie.  Pavel Šimůnek

Děti z mateřské školy se přišly podívat na betlém

Na slavnost Zjevení Páně se také děti z mateřské školy přišly podívat na narozeného Ježíška. Nejprve krásně zazpívaly vánoční píseň. Pak jsme si povídali o putováním Josefa a Marie z Nazareta do Betléma. Pomohli jsme třem králům najít cestu. A také jsme společně provoněli kostel kadidlem. Pavel Šimůnek

Žehnání na svátek Svaté rodiny

Na svátek Svaté rodiny proběhlo po mši svaté žehnání těhotných žen a lidí žijících v manželství. Je vyjádřením naší touhy připojit se k božímu záměru s člověkem a snahou o jeho naplnění. Také má být projevem společného prožívání radostí i starostí ve farnosti. 

Dětská bohoslužba slova na Štědrý den

Na Štědrý den byla v kostele sv. Jiří v Libštátě poprvé sloužena dětská bohoslužba slova. Snažíme se nabídnout možnost rodinám s malými dětmi, jak hlouběji prožít radost z narození Ježíška. Doufáme, že se z toho stane v naší farnosti tradice.