Rubrika: Naše farnost

Libštát – Farní kostel sv. Jiří, mučedníka

Kostel sv. Jiří v Libštátě se připomíná již roku 1350 v soupise plebánií. Původně dřevěná stavba byla v letech 1787 – 1789 nahrazena kamennou ve stylu pozdního baroka. Jednolodní dispozice s půlkruhovým presbytářem ja zaklenuta plackami. Před západním průčelím stojí hranolová věž. Také zařízení pochází většinou z konce 18. století, stěny byly vyzdobeny roku 1961.…
Více

Košťálov – kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola

  V centru obce stojí původně gotický kostel sv. Jakuba Většího ze 14. století(klenutá sakristie a jižní portál). Plochostropá jednolodní stavba má obdélný půdorys, který je při západním průčelí doplněn předsazenou hranolovou věží. Věž byla postavena roku 1722 a jsou v ní umístěny dva zvony. Starší byl vyroben roku 1378 a patří k nejstarším zvonům…
Více

Svojek – Kaple sv. Antonína Paduánského, kněze

Kaple sv. Antonína Paduánského byla postavena a vysvěcena v roce 1939 a jsou zde i slouženy mše svaté.  

Čikvásky – Kaple Nejsvětější Trojice

Na tomto místě stávala původně dřevěná zvonice, která byla zbořena a nově zde byla postavena stávající kaplička. V ní se každou neděli zvoní poledne a jednou za rok, v sobotu před slavností Nejsvětější Trojice, je zde v podvečerních hodinách sloužena poutní mše svatá.