Rubrika: Akce farnosti

Průběh oprav kostela v Libštátě

Oprava stropu spěje již ke zdárnému konci a tak Vám předkládáme několik fotografií, jak to v těchto dnech v našem kostele vypadá. Oprava a štukování jsou již téměř hotové a v blízkých dnech se připravuje malování vnitřních prostor kostela. A pak přijde další fáze a ta se bude týkat nás, farníků. Ještě to není aktuální,…
Více

Brigáda před rekonstrukcí

V pondělí jsme se sešli s několika dobrými lidmi, abychom odklidili potřebné věci z vnitřního vybavení kostela, protože zde bude probíhat stavební činnost. Práci se podařilo zvládnout poměrně rychle a v dobré náladě. Všem zúčastněným upřímně děkujeme.

Brigáda

Minulý pátek a toto pondělí se sešla parta chlapů z farnosti na brigádách, kdy bylo potřeba zpracovat hromadu odpadového dřeva z první fáze rekonstrukce. Práce nám šla hezky od ruky a dřevo bylo nařezáno a odvezeno na patřičné místo. Prostor na parkovišti u hřbitova je tak uklizený. Všem zúčastněným upřímně děkujeme.

Po poutní mši svaté

Po poutní mši svaté ke sv. Jiří 28. 4. 2024 jsme díky farnicím, které napekly poutní koláče a šneky, mohli setrvat v krátkém a příjemném hovoru před kostelem. Tímto jim chceme poděkovat. Doufáme, že tato pěkná tradice pomůže oživit naši farnost.

Žehnání liturgických oděvů

O 2. neděli v mezidobí požehnal otec Evermod dalmatiky a štoly pro moji jáhenskou službu. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem dárcům, kteří přispěli na jejich pořízení a podpořili tak krásu liturgie.  Pavel Šimůnek

Děti z mateřské školy se přišly podívat na betlém

Na slavnost Zjevení Páně se také děti z mateřské školy přišly podívat na narozeného Ježíška. Nejprve krásně zazpívaly vánoční píseň. Pak jsme si povídali o putováním Josefa a Marie z Nazareta do Betléma. Pomohli jsme třem králům najít cestu. A také jsme společně provoněli kostel kadidlem. Pavel Šimůnek

Žehnání na svátek Svaté rodiny

Na svátek Svaté rodiny proběhlo po mši svaté žehnání těhotných žen a lidí žijících v manželství. Je vyjádřením naší touhy připojit se k božímu záměru s člověkem a snahou o jeho naplnění. Také má být projevem společného prožívání radostí i starostí ve farnosti. 

Dětská bohoslužba slova na Štědrý den

Na Štědrý den byla v kostele sv. Jiří v Libštátě poprvé sloužena dětská bohoslužba slova. Snažíme se nabídnout možnost rodinám s malými dětmi, jak hlouběji prožít radost z narození Ježíška. Doufáme, že se z toho stane v naší farnosti tradice.