Žehnání na svátek Svaté rodiny

Na svátek Svaté rodiny proběhlo po mši svaté žehnání těhotných žen a lidí žijících v manželství. Je vyjádřením naší touhy připojit se k božímu záměru s člověkem a snahou o jeho naplnění. Také má být projevem společného prožívání radostí i starostí ve farnosti.