Blog

Časopis Monitor č.14/2024

Milí čtenáři, zvláště vy, kteří letos máte namířeno na Pyrenejský poloostrov, mějte na paměti, že se chystáte na tu část planety, která spolykala litry mučednické krve. Jaroslav Durych se zamýšlí nad slovy básníka Paula Claudela o mučednících občanské války ve Španělsku. Tato válka ozdobila katolickou církev mnoha mučednickými květy. I když francouzský básník zmiňuje „pouze“…
Více

Časopis Monitor č.13/2024

Měsíc červen, měsíc zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Páně, se pomalu chýlí ke konci. V souvislosti s tím, mne zaujal článek na fides.org popisující událost v jedné čínské vesnici, která se udála 5. června v diecézi Handan. Místní biskup Sun Jigeng přijel do Chaizhuangcun, aby v kostele zasvěcenému Nejsvětějšímu Srdci konsekroval nový oltář během mše svaté,…
Více

Časopis Monitor č.12/2024

Čas od času zaslechnu či si někde přečtu přání, že by měl ve společnosti silněji zaznívat hlas křesťanů. Asi každý zná ono okřídlené úsloví: Bůh nás trestá tím, že nám plní naše přání. Vycházíme-li z faktu, že křest má charakter nesmazatelného znamení, nutně dojdeme k tomu, že křesťanem je každý pokřtěný, byť by se s…
Více