Štítek: Slovo kněze

Časopis Monitor č.20/2022

Jsou otázky, na které se těžko hledá jasná odpověď, a pak jsou také otázky, na které mají mnozí odpověď okamžitě a střelhbitě a jsou přesvědčeni, že jejich odpověď je zaručeně správná. Mezi ty otázky první jistě určitě patří: jakou cenu má lidský život. Vždyť kolik již bylo těch, kteří se snažili odpovědět, a přesto se…
Více

Časopis Monitor č.19/2022

Kolem svátku sv. Václava, a také kolem svátku sv. Karla Habsburského, jsem vždy přemýšlel, nyní na to myslím častěji během celého roku, kam se poděli státníci jejich formátu. Dějiny nás učí, že dříve jich bylo více, nebo se nám to tak alespoň jeví. Jestli ono to nesouvisí s úpadkem víry, která se dnes vytrácí, nebo…
Více

Časopis Monitor č.12/2022

O Slavnosti Těla a Krve Páně bychom, i když je to především den zasvěcený oslavě našeho Pána přítomného v eucharistii, neměli zapomínat na jednu z velikých osobností české gotiky, arcibiskupa Jana z Jenštejna, jenž je taktrochu ve stínu svého jmenovce a generálního vikáře. Ve svém mládí si sice osvojil kavalírský způsob života, ale jak uvádějí…
Více

Časopis Monitor č.11/2022

Čas od času se asi stane každému z nás, že zaslechne větu, která ho nikdy nenapadla, ale zamyslí-li se nad ní, nebo má-li dokonce i šanci si s jejím autorem pohovořit, dojde k závěru, že ho to samotného mohlo napadnout dříve. A něco takového se mi stalo docela nedávno. Při jednom z vcelku nezávazném vesnickém…
Více

Časopis Monitor č.10/2022

Když, opět lapen do sítě, jsem narazil na webové stránky branmecesko.cz, napadla mne téměř kacířská myšlenka,jakou že to smůlu měli představení vyvoleného národa v době Ježíše Krista. Po tři roky veřejného Ježíšova životase snažili přesvědčit lidi o tom, že Ježíš s tou svou „bandou rybářů a jiných zoufalců“ je jenom podvodník a vodí lidi za…
Více

Časopis Monitor č.9/2022

Čas od času asi každého z nás popadne jakýsi záchvat zvědavosti a zapomeneme na skutečnost, že opravdu nemusíme vědět úplně všechno. A ono to ani nejde. Asi se shodneme, že ta nejhorší zvědavost se týká toho,co skrývá svědomí těch druhých. A tak je pochopitelné, že se občas najde někdo, kdo vyzvídá na zpovědnících, z čeho…
Více

Časopis Monitor č.8/2022

V roce 2000 během svatořečení sestry Faustyny ustanovil Svatý Otec Jan Pavel II. Svátek Božího milosrdenství pro celou církev a tak se mnozí připravují od Velkého Pátku modlitbou novény k Božímu milosrdenství, aby o 2. neděli velikonoční mohli načerpat co nejvíce duchovních darů. Dalo by se říct, že letos nám Bůh opravdu připomíná své milosrdenství,…
Více

Časopis Monitor č.7/2022

Každý hřebík, který vyčnívá, bude zatlučen.Toto moudro z lidově tvořivé dílny bývá uplatňováno, a to oboustranně. Jednak ze strany „hřebíků“, kteří často zalézají sami, a to, jak jen to jde nejrychleji, ale i ze strany „kladiv“. Ti zase často buší do „hřebíků“ tak bezohledně, že se sem tam i nějaký ohne, nebo dokonce zlomí. Ale…
Více